วัดอู๋จี๋เทียนหยวน (Wuji Tianyuan Temple: 無極天元宮) วัดลัทธิเต๋าตั้งอยู่บริเวณเนินเขาในเขตตั้นสุ่ย เมืองนิวไทเป ประเทศไต้หวัน


วัดอู๋จี๋เทียนหยวน (Wuji Tianyuan Temple: 無極天元宮)
ภาพ: Jui-Chi Chan

วัดอู๋จี๋เทียนหยวนได้ชื่อว่าเป็นจุดชมซากุระที่สวยที่สุดในไต้หวัน โดยจะมีการจัดเทศกาลซากุระช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน

ภายในวัดมีเจดีย์ 5 ชั้น สถาปัตยกรรมตกแต่งด้วยลวดลายปราณีตงดงามตั้งตระหง่านโดยมีต้นแบบมาจากหอสักการะฟ้าเทียนถานในกรุงปักกิ่ง