แกรนด์แคนยอนเอินซือ (Enshi Grand Canyon: 恩施大峡谷) จุดชมวิวอุทยานเขาลึกตระการตาตั้งอยู่ในลุ่มแม่น้ำชิง เมืองเอินซือ มณฑลหู่เป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน


แกรนด์แคนยอนเอินซือ (Enshi Grand Canyon: 恩施大峡谷)
ภาพ: China Culture Plus

แกรนด์แคนยอนเอินซือเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A หุบเขามีความยาว 108 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 300 ตารางกิโลเมตร มีบันไดเลื่อนชมวิวยาวที่สุดในโลกด้วยความยาวกว่า 688 เมตร สร้างโดยใช้โครงสร้างไม้และกระเบื้องมุงหลังคาสีดำ

เส้นทางเดินตามหน้าผาถูกสร้างขึ้นแนวระนาบเดียวกับหน้าผาหินปูนที่ความสูงกว่า 1,500 เมตร ยาวกว่า 400 เมตร เรียกว่า "ถนนลอยฟ้าริมหน้าผา" ในบรรยากาศที่ทั้งสวยทั้งเสียว

เส้นทางเดินอีกด้านระยะทางราว 2 กิโลเมตร มีน้ำตกชื่อว่า "แม่น้ำมังกรเมฆ" ไหลเซาะแนวหินดิ่งลงเบื้องล่างจนเกิดเป็นโตรกเขาลึก สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นเมื่อ 50 ล้านปีก่อน