วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (Hung Hom Kwun Yum Temple: 紅磡觀音廟) วัดขนาดเล็กแต่เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากตั้งอยู่ในย่านฮ่องฮำ เกาะเกาลูน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง


วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (Hung Hom Kwun Yum Temple: 紅磡觀音廟)
ภาพ: HKEJ - Hong Kong Economic Journal

วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำเป็นจุดเช็คอินสายมู วัดมีรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิม สร้างเมื่อปี 1873 มีชื่อเสียงในการขอพรให้มีโชคลาภ ร่ำรวยเงินทอง โดยนับจากวันตรุษจีนไป 26 วัน วัดจะมีงานประจำปีที่จัดขึ้นปีละครั้งเรียกว่า "วันยืมเงินเทพเจ้า" (วันเปิดทรัพย์)

ในวันดังกล่าวจะมีผู้คนนับพันนับหมื่นเดินทางมาที่วัดเพื่อทำพิธี "ยืมเงิน" และขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิมให้สมหวัง

มีบันทึกว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 พื้นที่รอบวัดถูกกองทัพญี่ปุ่นทิ้งระเบิดใส่ แต่ผู้ที่เข้ามาหลบในวัดกลับไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆจึงเชื่อว่าเจ้าแม่กวนอิมปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัย