ยอดเขาซองซาน อิลชุบง (Seongsan Ilchulbong Peak: 성산일출봉) ยอดเขาตั้งอยู่บนพื้นทะเลน้ำตื้นบริเวณชายฝั่งตะวันออกของเกาะเชจู ประเทศเกาหลีใต้


ยอดเขาซองซาน อิลชุบง (Seongsan Ilchulbong Peak: 성산일출봉)
ภาพ: Korean beauty

ยอดเขาซองซานอิลชุบงเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ปากปล่องมีรูปร่างคล้ายชามขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 600 เมตร สูง 90 เมตร ล้อมด้วยยอดหินแหลมดูคล้ายมงกุฏ

ยอดเขาซองซานอิลชุบงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี 2007 ในฐานะส่วนหนึ่งของเกาะภูเขาไฟเชจูและอุโมงค์ลาวา

ยอดเขาซองซานอิลชุบงเป็นสถานที่ยอดนิยมในการขึ้นไปชมวิวช่วงเช้าตรู่จึงถูกเรียกว่า "ยอดเขาแห่งรุ่งอรุณ" ยอดเขาเปิดให้เข้าตลอดทั้งปี (ยกเว้นวันที่สภาพอากาศเลวร้าย)