เมืองโบราณซงพาน (Songpan Ancient Town: 松潘古城) เมืองโบราณตั้งอยู่ในเขตจินอัน ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน บริเวณชายแดนจีน-ทิเบต


เมืองโบราณซงพาน (Songpan Ancient Town: 松潘古城)
ภาพ: Trip

เมืองซงพานเรียกอีกชื่อว่า "ซงโจว" (Songzhou: 松州) สร้างในสมัยราชวงศ์ถังและหมิง ในอดีตใช้เป็นฐานทัพทหารและสถานที่แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชาวฮั่นกับชาวทิเบต

ประตูเมืองทั้งเจ็ดและแนวกำแพงเมืองทรงสี่เหลี่ยมที่ดูยิ่งใหญ่ได้รับการอนุรักษ์อย่างดี กำแพงมีความสูง 10 เมตร กว้าง 30 เมตร ยาว 6,200 เมตร ผ่านการบูรณะโดยให้มีความใกล้เคียงกับโครงสร้างดั้งเดิม

ด้านหน้ากำแพงเมืองมีรูปปั้น "องค์หญิงเหวินเฉิง" กับ "เจ้าชายซงจ้านกานปู้" อนุสาวรีย์สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชวงศ์ถังกับทิเบต