พระใหญ่ฟานซีปัน (The Great Amitabha Buddha Statue: Tượng Phật A Di Đà) รูปปั้นพระอมิตาภะประดิษฐานอยู่บนยอดเขาฟานซีปันในเมืองซาปา จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม


พระใหญ่ฟานซีปัน (The Great Amitabha Buddha Statue: Tượng Phật A Di Đà)
ภาพ: Asia Legend Travel

พระใหญ่ฟานซีปันสร้างเมื่อปี 2015 ได้รับการบันทึกว่าเป็นรูปปั้นสัมฤทธิ์ที่ตั้งอยู่บนความสูงที่สุดในทวีปเอเชีย ด้วยความสูง 3,075 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล บนเขาฟานซีปันที่ถูกขนานนามว่า "หลังคาแห่งอินโดจีน"

องค์พระใหญ่มีความสูง 21.5 เมตร สร้างจากการหลอมสัมฤทธิ์โดยใช้แผ่นทองแดงหนา 5 มิลลิเมตร จำนวนหลายหมื่นแผ่นบนโครงสร้างเหล็กที่มีน้ำหนักรวม 62 ตัน ประทับอยู่บนฐานดอกบัว