สะพานอันชุน (Anshun Bridge: 安顺桥) สะพานโบราณตั้งตระหง่านอยู่เหนือแม่น้ำจินเจียง (แม่น้ำฝู่เหอ) ใจกลางเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน


สะพานอันชุน (Anshun Bridge: 安顺桥) เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน
Tripadvisor

สะพานอันชุนดั้งเดิมมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวน ตามบันทึกเอกสารการเดินทางมาเยือนเฉิงตูของ "มาร์โค โปโล" โดยสะพานอันชุ่นเป็นหนึ่งในสี่สะพานที่ทำให้เขาประทับใจมาก

สะพานอันชุนเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม ชื่อสะพานมีความหมายว่า "สะพานแห่งความสงบและโชคดี"

ในอดีตสะพานเคยได้รับความเสียหายจากอุทกภัยหลายครั้งและได้รับการบูรณะครั้งล่าสุดในปี 2003 สะพานมีความยาว 81 เมตร กว้าง 6 เมตร ราวสะพานตกแต่งอย่างประณีตด้วยหินแกะสลัก

บนสะพานมีสถาปัตยกรรมจีนจึงได้ชื่อว่าเป็นสะพานที่มีหลังคาคลุมที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ยามค่ำคืนมีไฟส่องสว่าง สองฝั่งแม่น้ำสะพานเต็มไปด้วยร้านอาหารและเครื่องดื่ม