สระอะโออิเคะ (Aoiike: Shirogane Blue Pond: 青い池) บ่อน้ำสีฟ้าติดแม่น้ำอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองบิเอะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น


สระอะโออิเคะ (Aoiike: Shirogane Blue Pond: 青い池) เมืองบิเอะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
HOKKAIDO LOVE!

สระอะโออิเคะเกิดขึ้นเมื่อปี 1988 จากการทำแนวกั้นเพื่อป้องกันการกัดเซาะของโคลนจากภูเขาไฟไม่ให้ไหลทะลักเข้าสู่ตัวเมือง มีตอไม้โผล่ออกมาจากพื้นผิวน้ำ

สำหรับชื่อ "สระอะโออิเคะ" เรียกตามลักษณะสีของน้ำในสระที่มีสีฟ้าใสอันหมายถึง "สระน้ำสีฟ้า" (Blue Pond) โดยสีฟ้าเกิดจากแร่ธาตุตามธรรมชาติ