ลิฟต์ไป่หลง (Bailong Elevator: 百龙电梯) ลิฟต์แก้วตั้งอยู่ด้านข้างหน้าผาเหมือนเสาขนาดใหญ่ในอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน


ลิฟต์ไป่หลง (Bailong Elevator: 百龙电梯) อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
马蜂窝

ลิฟต์แก้วไป่หลงอยู่ท่ามกลางแหล่งมรดกโลกอู่หลิงหยวน ออกแบบโดยคำนึงถึงผลกระทบทางธรรมชาติ ลิฟต์มีความสูง 326 เมตร ใช้เวลาเลื่อนขึ้นลงเพียง 32 วินาที จุผู้โดยสารได้ครั้งละ 50 คน

ชื่อลิฟต์ "ไป่หลง" หมายถึง "ลิฟต์ร้อยมังกร" (Hundred Dragons Elevator) เปิดใช้งานเมื่อปี 2002 เพื่อให้นักท่องเที่ยวเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ได้อย่างสะดวกและหวาดเสียว

ในปี 2015 ลิฟต์แก้วไป่หลงได้รับการบันทึกสถิติจาก "กินเนสส์บุ๊ก เวิลด์ เรคคอร์ดส์" ว่าเป็นลิฟต์กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลก