จีนเป็นชนชาติที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและจำนวนประชากรมากในอันดับต้นๆของโลก โดยหนึ่งในอัตลักษณ์ที่มีการสืบทอดกันมาในหมู่ชาวจีนได้แก่ "แซ่" (姓) หรือ "นามสกุล"


แซ่คนจีน - 10 อันดับแซ่ที่คนจีนใช้มากที่สุด

แม้จะไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าเริ่มมีการใช้ "แซ่" ในยุคสมัยใด แต่นับมาจนถึงปัจจุบันพบว่าจำนวน "แซ่" ในจีนมีการใช้กันมากกว่า "สองหมื่นแซ่" ทั้งแซ่โบราณและแซ่ที่ตั้งขึ้นมาใหม่

ข้อมูลของศูนย์วิจัยภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนพบว่าปัจจุบันมี "แซ่" ที่ชาวจีนใช้กันมากที่สุดดังนี้ (นับเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน)

10 อันดับแซ่ที่คนจีนใช้มากที่สุด
1. แซ่หวัง 王 (แซ่เฮ้ง) ผู้ใช้ 103 ล้านคน
2. แซ่หลี่ 李 (แซ่ลี้) ผู้ใช้ 102 ล้านคน
3. แซ่จาง 張 (แซ่เตียว) ผู้ใช้ 97 ล้านคน
4. แซ่หลิว 劉 (แซ่เล่า) ผู้ใช้ 73 ล้านคน
5. แซ่เฉิน 陳 (แซ่ตั้ง) ผู้ใช้ 64 ล้านคน
6. แซ่หยาง 楊 (แซ่เอี้ย) ผู้ใช้ 47 ล้านคน
7. แซ่หวง 黃 (แซ่อึ้ง) ผู้ใช้ 35 ล้านคน
8. แซ่จ้าว 趙 (แซ่เตี๋ย) ผู้ใช้ 29 ล้านคน
9. แซ่อู๋ 吳 (แซ่โง้ว) ผู้ใช้ 29 ล้านคน
10. แซ่โจว 周 (แซ่จิว) ผู้ใช้ 28 ล้านคน