สะพานราคอตซ์ (Die Rakotzbrücke) สะพานโค้งตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานครอมเลา-อาซาเลียและโรโดเดนดรอน ในเขตกาเบนซ์ เมืองเกอร์ลิทซ์ รัฐซัคเซิน ประเทศเยอรมนี


สะพานราคอตซ์ (Die Rakotzbrücke)
ภาพ: Solo Travel Story

สะพานราคอตซ์สร้างด้วยหินในระหว่างปี 1866-1875 ปัจจุบันไม่อนุญาตให้เดินข้าม สะพานถูกเรียกว่า "สะพานปีศาจ" (The Devil's Bridge) เนื่องจากมีตำนานว่า "ซาตาน" สร้างสะพานแห่งนี้ขึ้นมา

สะพานราคอตซ์มีความยาว 35 เมตร ความโค้งของสะพานแตกต่างจากสะพานทั่วไปในยุโรป เมื่อสะพานกับเงาที่สะท้อนอยู่บนผิวน้ำมาบรรจบกันจะดูเหมือนวงกลมที่สมบูรณ์

สะพานราคอตซ์มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกจากการเผยแพร่ภาพผ่านอินสตารแกรมทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวมาเยือนเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ปี 2016 จนต้องมีการบูรณะสะพานและสวนสาธารณะรอบสะพานโดยเสร็จสมบูรณ์ในปี 2021

ตำนานการสร้างสะพานเล่าว่า อัศวินในสมัยนั้นเริ่มสร้างสะพาน ทว่าการก่อสร้างไม่เสร็จทันเวลาที่กำหนด อัศวินจึงขอให้ซาตานช่วยโดยมีเงื่อนไขว่าสิ่งมีชีวิตแรกที่ข้ามสะพานจะต้องตาย

เมื่อสะพานเสร็จสมบูรณ์ อัศวินได้ส่งสัตว์ให้ข้ามสะพานไป ฝ่ายปีศาจโกรธมากเพราะคิดว่าจะได้มนุษย์มาเป็นเครื่องสังเวย แต่ปีศาจทำได้เพียงฆ่าสัตว์ที่ข้ามสะพานทิ้งแล้วจากไป