จักรพรรดินีเซี่ยวเสียนฉุน (Empress Xiaoxianchun: 孝贤纯皇后) อัครมเหสีพระองค์แรกในจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง พระนางเป็นชาวแมนจูในตระกูล "ฟู่ฉา" (Fuca: 富察) แห่งกองธงเหลืองขลิบแดง ประสูติเมื่อ 28 มีนาคม 1712


จักรพรรดินีเซี่ยวเสียนฉุน (จักรพรรดินีเสี้ยนเสียนฉุน: Empress Xiaoxianchun: 孝贤纯皇后)
ภาพ: เล่ห์รักตำหนักเหยียนสี่

ฟู่ฉาฮองเฮาเป็นพี่สาวของฟู่เหิง พระนางผ่านการคัดเลือกเข้าวังหลวงและอภิเษกสมรสกับองค์ชายหงลี่ เมื่อองค์ชายหงลี่ขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิเฉียนหลง พระนางจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นสมเด็จพระจักรพรรดินี ประทับที่ตำหนักฉางชุนในพระราชวังต้องห้าม

พระนางฟู่ฉามีโอรสธิดากับจักรพรรดิเฉียนหลง 4 พระองค์ ได้แก่ องค์หญิงองค์โต (ไม่ปรากฏพระนาม), องค์ชายหย่งเหลี่ยน, องค์หญิงเหอจิ้งและองค์ชายหย่งฉง แต่เป็นเรื่องน่าเศร้าของพระนางฟู่ฉาเนื่องจากมีเพียงองค์หญิงเหอจิ้งที่มีพระชนม์ยืนยาว

พระนางฟู่ฉาได้ชื่อว่าเป็นแบบอย่างสตรีที่มีกิริยาที่งดงามและฤทัยเมตตาดุจแม่พระ จักรพรรดิเฉียนหลงจึงทั้งรักและโปรดปราณพระนางมาก ไม่ว่าจะเสด็จไปที่ใดจักรพรรดิเฉียนหลงจึงมักจะพาพระนางฟู่ฉาติดตามไปด้วยเสมอ

กระทั่งปี 1748 พระนางฟู่ฉาทรงประชวรหนักด้วยไข้มาเลเรียในระหว่างการประภาสตามหัวเมืองทางภาคใต้และสิ้นพระชนม์ด้วยพระชันษาเพียง 36 พรรษา

การจากไปของพระนางฟู่ฉาทำให้จักรพรรดิเฉียนหลงทรงเสียพระทัยเป็นอย่างมาก พิธีศพของพระนางได้รับการจัดอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ โดยจักรพรรดิเฉียนหลงแต่งกลอนเชิดชูพระนางเอาไว้หลายบทอันแสดงถึงความรักลึกซึ้งและการให้เกียรติคู่ชีวิต

เกี่ยวกับพิธีศพของพระนางฟู่ฉา เมื่อจักรพรรดิเฉียนหลงทราบว่า "องค์ชายหย่งหวง" (โอรสองค์โต) และ "องค์ชายหย่งจาง" (โอรสองค์ที่ 3) ไม่ได้แสดงความโศกเศร้าอาลัย พระองค์จึงลบชื่อองค์ชายทั้งสองออกจากรายชื่อคัดเลือกรัชทายาท