ศาลเจ้าเฮเซ็นจิฮาคุซัง (Heisenji Hakusan Shrine: 平泉寺白山神社) ศาลเจ้าโบราณตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาฮาคุซังในเมืองคัตสึยามะ จังหวัดฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น


ศาลเจ้าเฮเซ็นจิฮาคุซัง (Heisenji Hakusan Shrine: 平泉寺白山神社)
ภาพ: ENJOY FUKUI

ศาลเจ้าเฮเซ็นจิฮาคุซังตั้งอยู่ในบรรยากาศเงียบสงบ เคยเป็นทั้งศาลเจ้าและวัด ก่อตั้งเมื่อปี 717 ในฐานะวัดโดยใช้เป็นฐานสำหรับการแสวงบุญบนเส้นทางภูเขาฮาคุซัง

กระทั่งจักรพรรดิเมจิบังคับให้แยกลัทธิชินโตกับศาสนาพุทธออกจากกันอย่างชัดเจน ศาลเจ้าเฮเซ็นจิฮาคุซังจึงเหลือสถานะเพียงศาลเจ้าชินโตมาจนถึงปัจจุบัน

บริเวณสวนรอบศาลเจ้าถูกปกคลุมไปด้วยมอสราวกับพรมสีเขียวทำให้ถูกเรียกว่า "ศาลเจ้ามอส"

เส้นทางเดินเข้าศาลเจ้าราว 600 เมตร ปูด้วยหินที่ถูกมอสปกคลุมบางส่วนโดยมีต้นสนซีดาร์ญี่ปุ่นอยู่สองข้างดูสวยงามจนได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในร้อยเส้นทางที่มีทัศนียภาพดีที่สุดของญี่ปุ่น

แม้ว่าศาลเจ้าเฮเซ็นจิฮาคุซังจะเหลือสถานะเป็นเพียงศาลเจ้าชินโต แต่ศาลเจ้ายังคงมีคำลงท้ายว่า "จิ" (วัด) จึงทำให้เป็นศาลเจ้าที่มีคำว่า "วัด" อยู่ในชื่อ