คัมบาลกาห์ (Kumbhalgarh Fort: कुम्भलगढ़ दुर्ग) ป้อมปราการโบราณบนเทือกเขาอราวลี รัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย รู้จักกันในฐานะ "กำแพงเมืองอินเดีย" (Great Wall of India)


คัมบาลกาห์ (Kumbhalgarh Fort: कुम्भलगढ़ दुर्ग)
Make My Trip

ป้อมปราการคัมบาลกาห์เป็นแนวกำแพงยาว 38 กิโลเมตร มีสถาปัตยกรรมงดงามและพระราชวังหรูหรา ไม่ปรากฏหลักฐานการก่อสร้างในยุคแรก ส่วนโครงสร้างป้อมปราการคัมบาลกาห์ในปัจจุบันสร้างในช่วงศตวรรษที่ 15

คัมบาลกาห์เป็นป้อมปราการขนาดใหญ่อันดับสองของรัฐ ในปี 2013 คัมบาลกาห์และป้อมอีก 5 แห่ง ในรัฐราชสถานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก