วัดกวนไท (Kwan Tai Temple, Sham Shui Po: 深水埗關帝廟) วัดขนาดเล็กในบรรยากาศร่มรื่นของย่านซัมซุยโป เกาะเกาลูน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง


วัดกวนไท (Kwan Tai Temple, Sham Shui Po: 深水埗關帝廟)
ภาพ: Film Services Office - CreateHK

วัดกวนไทเป็นจุดเช็คอินสายมูสร้างเมื่อปี 1891 เพื่อยกย่องวีรกรรมของ "กวนอู" (กวนไท: 關帝) แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้รับความเคารพในสถานะเทพเจ้าแห่งสงครามและความชอบธรรม บางครั้งจึงเรียกว่า "วัดกวนอู"

วัดกวนไทเป็นวัดเพียงแห่งเดียวในเกาลูนที่บูชากวนอูเป็นเทพเจ้าหลัก โดยนอกจากองค์เทพเจ้ากวนอูแล้วภายในวัดยังมีโพธิสัตว์กวนอิม ไท้ส่วยเอี๊ยและเปากง (เปาบุ้นจิ้น)

ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เต็มไปด้วยอำนาจนอกกฏหมายจึงได้มีการสร้างวัดแล้วอัญเชิญเทพเจ้ากวนอูมาประดิษฐานเป็นองค์ประธาน

วันที่ 13 เดือน 5 และวันที่ 20 เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติ จะมีการจัดเทศกาลซึ่งภายในวัดจะเต็มไปด้วยผู้มาสักการะ

วัดกวนไทได้รับความนิยมในการเดินทางมาขอพรให้ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับงานสายราชการให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง เสริมอำนาจบารมีในการเป็นเจ้าของธุรกิจปกครองบริวาร