วัดนาคาโนะฟุโดซง (Nakano Fudoson: 中野不動尊) วัดนิกายเซนตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาในเมืองฟุกุชิมะ จังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น


วัดนาคาโนะฟุโดซง (Nakano Fudoson: 中野不動尊)
ภาพ: Nakano Fudoson

วัดนาคาโนะฟุโดซงสร้างถวายแด่ "ฟุโดเมียวโอ" โดยในอดีตเมื่อภิกษุ "เอนเมียว โดนิน" ได้รับข้อความจากเทพแห่งภูเขาระหว่างธุดง ท่านจึงจุดไฟศักดิ์สิทธิ์เพื่อบวงสรวงและเป็นสัญญาณการสร้างวัด

วิหารของวัดประดับประดาด้วยประติมากรรมที่วิจิตรบรรจง โดดเด่นด้วยโครงสร้างโทนสีแดงสดตัดกับน้ำตกที่อยู่ใกล้กัน ด้านหลังวัดมีถ้ำหลายแห่งเหมาะสำหรับการทำสมาธิ

ภายในวัดมีรูปปั้นฟุโดเมียวโอสามองค์ ได้แก่ ยาคุโยเกะ ฟุโด เมียวโอ (วิหารหลัก), กานชู ฟุโด เมียวโอ (หอสวดมนตร์) และมิคาซึกิ ฟุโด เมียวโอ (ภายในถ้ำ)

เชื่อกันว่าฟุโดเมียวโอจะตอบสนองคำขอจากผู้ที่สวดภาวนาด้วยใจบริสุทธิ์ในการขจัดปัดเป่าอุปสรรค ปราบวิญญาณชั่วร้ายและอุทิศส่วนกุศลให้ทุกคนด้วยจิตวิญญาณแห่งความเท่าเทียม