หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai: 忍野八海) หมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางธรรมชาติในพื้นที่ทะเลสาบทั้งห้าแห่งภูเขาไฟฟูจิ จังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น


หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai: หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค: 忍野八海)
ภาพ: ホテル新光 - 大江戸温泉物語

หมู่บ้านโอชิโนะฮักไกเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาไฟฟูจิที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในวันที่สภาพอากาศปลอดโปร่งจะมองเห็นทิวทัศน์ภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจนจากหมู่บ้าน

ภายในหมู่บ้านมีแหล่งน้ำใต้ดินที่เกิดจากหิมะบนภูเขาไฟฟูจิละลายแล้วไหลลงมาผ่านหินลาวาทำให้น้ำมีความเย็นและใสสะอาดมากจนถูกเรียกว่า "หมู่บ้านน้ำใส"

เชื่อกันว่าในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิแห่งที่ 6 แต่เมื่อหลายร้อยปีก่อนน้ำในทะเลสาบเหือดแห้งจนเหลือเพียงบ่อน้ำทั้ง 8 แห่ง