ศาลเจ้าซูงะ (Suga Shrine: 須賀神社) ศาลเจ้าชินโตเก่าแก่ยุคเอโดะตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟเขตยตสึยะในย่านชินจุกุ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น


ศาลเจ้าซูงะ (Suga Shrine: 須賀神社) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
須賀神社

ศาลเจ้าซูงะเป็นศาลเจ้าผู้พิทักษ์เขตทั้ง 18 แห่งของเขตยตสึยะ ในอดีตประกอบด้วยศาลเจ้าโกซุเทนโนและศาลเจ้าอินาริ แต่หลังจากการปฏิรูปเมจิศาลเจ้าทั้งสองจึงรวมกันเป็นหนึ่งเดียว

เส้นทางเดินขึ้นสู่ศาลเจ้ามีบันไดแคบๆที่ใช้เป็นฉากหลังในแอนิเมชัน "Your Name หลับตาฝัน ถึงชื่อเธอ" (Kimi no na wa: 君の名は)


Your Name หลับตาฝัน ถึงชื่อเธอ (Kimi no na wa: 君の名は)

แม้บันไดจะไม่มีอะไรพิเศษ คนท้องถิ่นใช้สัญจรไปมาตามปกติ แต่หลังจากภาพของสะพานปรากฏในแอนิเมชันเมื่อปี 2016 บันไดแคบๆแห่งนี้จึงกลายเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญ