แม่น้ำทาคาเสะ (Takasegawa River: 高瀬川) แม่น้ำสายเล็กไหลผ่านคลองเป็นเส้นทางยาวตัดผ่านใจกลางย่านกิออนในเมืองเกียวโต จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น


แม่น้ำทาคาเสะ (Takasegawa River: 高瀬川) เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
Japan Masters

แม่น้ำทาคาเสะเป็นคลองเล็กๆที่ถูกขุดขึ้นในต้นยุคเอโดะเพื่อใช้เป็นเส้นทางสำหรับขนข้าวและสาเกจากใจกลางเกียวโตไปยังเขตฟุชิมิ (ทางใต้) โดยเรียกชื่อตาม "เรือทาคาเสะ" ที่ใช้ในการขนส่ง

ในช่วงฤดูใบไม้ผลิแม่น้ำทาคาเสะเป็นจุดชมซากุระที่ได้รับความนิยมโดยบริเวณสองฟากฝั่งจะเต็มไปด้วยซากุระที่พร้อมใจกันบานสะพรั่งจนกลายเป็นอุโมงค์ซากุระ