วัดทินหัว (Tin Hau Temple Repulse Bay: Kwun Yam Shrine: 天后廟) วัดภูมิทัศน์ริมอ่าวรีพัลส์เบย์บนเกาะฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง


วัดทินหัว (Tin Hau Temple Repulse Bay: Kwun Yam Shrine: วัดเจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์: 天后廟) เกาะฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
West China Tour

วัดทินหัวมีอายุกว่า 120 ปี สร้างถวายแด่ "ทินหัว" (เจ้าแม่ทับทิม) เทพธิดาผู้ปกป้องคุ้มครองชาวประมง (รวมทั้งนักเดินเรือ) ให้ออกหาปลาได้อย่างปลอดภัย

วัดทินหัวเป็นจุดเช็คอินสายมูในการเดินทางมาขอพรเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย พระสังกัจจายน์และผู้เฒ่าจันทราให้สมปรารถนาทุกด้าน

บริเวณรอบวัดมี "ศาลาแปดเหลี่ยม" และ "สะพานต่ออายุ" เชื่อกันว่าหากเดินข้ามสะพาน 1 ครั้ง จะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืนยาวขึ้นไปอีก 3 ปี