วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple: วัดหว่องไท่ซิน: 黃大仙祠) วัดเสี่ยงทายเซียมซีทำนายดวงชะตาชื่อดังตั้งอยู่ในเกาลูน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง


วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple: วัดหว่องไท่ซิน: 黃大仙祠) เกาะเกาลูน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
Sik Sik Yuen

วัดหวังต้าเซียนเป็นจุดเช็คอินสายมูก่อตั้งโดย "หวังต้าเซียน" (หว่องไท่ซิน) นักบวชในลัทธิเต๋าที่ได้รับคำแนะนำตามคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ให้สร้างวัดที่นี่เพื่อใช้เป็นสถานที่เผยแพร่หลักคำสอน

อาคารในวัดมีรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณที่ผสมผสานความเชื่อสายหลักของจีนเข้าด้วยกัน ได้แก่ พุทธศาสนา (มหายาน) ลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื๊อ วิหารหลักประดิษฐานเทพเจ้าหวังต้าเซียน

ด้านหน้าวัดมีซุ้มประตูขนาดใหญ่ ในบริเวณวัดมีรูปปั้นผู้เฒ่าแห่งดวงจันทร์ที่ผู้มาเยือนจะขอพรให้สมหวังในรักโดยผูกด้ายแดงขอพรตามความเชื่อว่า "ทุกคนมีเนื้อคู่"