วัดหยวนหยวน (Yuen Yuen Institute: 圓玄學院) วัดศักดิ์สิทธิ์สามศาสนาตั้งอยู่บริเวณเนินเขาในนิวเทอร์ริทอรี่ส์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง


วัดหยวนหยวน (Yuen Yuen Institute: 圓玄學院)
ภาพ: Film Services Office - CreateHK

วัดหยวนหยวนเป็นจุดเช็คอินสายมูโดยเป็นวัดเพียงแห่งเดียวในฮ่องกงที่อุทิศแด่ศาสนาหลักทั้งสามของจีน ได้แก่ พุทธศาสนา ลัทธิเต๋าและขงจื๊อ วัดก่อตั้งขึ้นในปี 1950 โดยภิกษุจากเมืองกวางโจว

ภายในวัดมีบรรยากาศเงียบสงบ ผู้คนนิยมเดินทางมาฝากดวงชะตา แก้ชง ต่อชะตา ไหว้องค์เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยประจำวันเกิด ขอพรให้ท่านคุ้มครองดวงชะตา

วิหารหลักของวัดสร้างขึ้นตามแบบหอเทียนถาน ด้านในประดิษฐานพระศากยะมุนีพุทธเจ้า เล่าจื๊อและขงจื๊อ ประทับอยู่รวมกันที่ชั้นบน

ช่วงเทศกาลโคมไฟประจำปีจะมีการนำโคมไฟมาบริจาคที่วัด รายได้จะนำไปดูแลโรงพยาบาล บ้านพักคนชราและสถานศึกษาที่ดำเนินการโดยวัดหยวนหยวน