สวนน้ำตกคุนหมิง (Kunming Waterfall Park: 昆明瀑布公园) สวนน้ำตกและลานกิจกรรมขนาดใหญ่ในสาธารณะเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน


สวนน้ำตกคุนหมิง (Kunming Waterfall Park: 昆明瀑布公园) เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
Discover Yunnan

สวนน้ำตกคุนหมิงเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2016 ประกอบด้วยน้ำตกเทียมขนาดใหญ่และทะเลสาบที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์ (โดยอาจจะเป็นน้ำตกฝีมือมนุษย์ที่ใหญ่สุดสุดในเอเชีย)

น้ำตกมีความสูง 12 เมตร กว้าง 400 เมตร ใช้การผันน้ำมาจากทะเลสาบด้านข้างเข้ามา โดยน้ำตกในสวนแบ่งออกเป็นสองส่วนในบรรยากาศที่แตกต่างกัน

ส่วนแรกเป็นน้ำตกที่ไหลลงตามแนวหินที่แต่งไว้เป็นขั้นๆ ส่วนที่สองเป็นม่านน้ำตกที่ไหลลงทะเลสาบโดยตรง มีสะพานกระจกเป็นเส้นทางเข้าไปถ่ายรูปน้ำตกใกล้ๆ