เขตอนุรักษ์ธรรมชาติทะเลสาบนาปาไห่ (Napahai Nature Reserve: 纳帕海自然保护区) พื้นที่คุ้มครองระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำในเมืองแชงกรีล่า มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน


เขตอนุรักษ์ธรรมชาติทะเลสาบนาปาไห่ (Napahai Nature Reserve: 纳帕海自然保护区) แชงกรีล่า มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
China Daily

เขตอนุรักษ์ธรรมชาติทะเลสาบนาปาไห่ครอบคลุมพื้นที่ 660 ตารางกิโลกเมตร สูงจากระดับน้ำทะเล 3,266 เมตร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1984 ประกอบด้วยทะเลสาบนาปาและทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่สุดในแชงกรีล่า

เนื่องจากสภาพอากาศชื้นทำให้หญ้าบริเวณนี้เติบโตได้เร็วกว่าพื้นที่อื่น ช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ผลิ ทุ่งหญ้าและพันธุ์ไม้รอบทะเลสาบจะบานสะพรั่ง ฝูงม้าและจามรีจะออกมาหากินหญ้าอย่างอิสระ

ในฤดูหนาวและใบไม้ร่วง ทุ่งหญ้าจะกลายเป็นสีทองอร่าม ยอดเขาปกคลุมด้วยหิมะสะท้อนภาพลงบนทะเลสาบ ฝูงกระเรียน เป็ดเหลือง ห่านและนกขนาดใหญ่บินวนเหนือทะเลสาบอย่างสนุกสนาน