วัดเรียวเซ็นคันนง (Ryozen Kannon Temple: 霊山観音) วัดแห่งสันติภาพและความโชคดีในบรรยากาศเงียบสงบของเมืองเกียวโต จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น


วัดเรียวเซ็นคันนง (Ryozen Kannon Temple: 霊山観音) เมืองเกียวโต จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
Japan Journeys

วัดเรียวเซ็นคันนงสร้างเมื่อปี 1955 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงทหารญี่ปุ่นประมาณสองล้านคนที่เสียชีวิต มีแท่นบูชาบรรจุดินจากสุสานของฝ่ายพันธมิตรทุกแห่งในสงครามมหาเอเชียบูรพา

บริเวณหลังสระน้ำมีรูปปั้นโพธิสัตว์กวนอิมองค์ใหญ่งดงาม สร้างจากคอนกรีต ความสูง 24 เมตร น้ำหนักกว่า 500 ตัน ด้านในประดิษฐานโพธิสัตว์กวนอิม 11 เศียร