เมืองโบราณซู่เหอ (Shuhe Ancient Town: 束河古镇) หมู่บ้านขนาดเล็กซ่อนตัวอยู่ในธรรมชาติใกล้แม่น้ำและภูเขาในเมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน


เมืองโบราณซู่เหอ (Shuhe Ancient Town: 束河古镇) เมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
Trip

เมืองโบราณซู่เหอเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเมืองลี่เจียงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก โดยอยู่ห่างจากเมืองเก่าลี่เจียงไปทางเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร

ในอดีตเมืองโบราณซู่เหอเป็นจุดแวะพักม้าบนเส้นทางการค้าใบชาโดยใช้ม้าเป็นพาหนะทางพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของจีนที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้อย่างดี มีสายน้ำเอื่อยๆไหลผ่านไปรอบเมือง

เชื่อกันว่าเมืองโบราณซู่เหอเป็นถิ่นฐานแรกของบรรพบุรุษชาวน่าซี ชาวท้องถิ่นรู้จักกันในชื่อ "หมู่บ้านหลงเฉวียน" (Longquan Village) หมายถึง "หมู่บ้านน้ำพุมังกร"

ภายในเมืองมีสถาปัตยกรรมจีนโบราณที่ถูกดัดแปลงเป็นร้านจำหน่ายสินค้า ร้านเครื่องดื่ม ผู้คนไม่ค่อยพลุกพล่านทำให้ได้สัมผัสวัฒนธรรมเรียบง่ายแต่มีเอกลักษณ์ของชาวน่าซีอย่างใกล้ชิด