ธรรมชาติมักมีสิ่งมหัศจรรย์ให้เราได้เห็นอยู่เสมอ แม้แต่ต้นไม้ที่น่าจะตั้งตรงสูงสง่าก็ยังโค้งงอได้อย่างน่าประหลาดใจเมื่อได้พบเห็น และเมื่อกล่าวถึงความโค้งงอของต้นไม้ก็ต้องนึกถึงต้นสนโค้งงอชื่อดัง "ครุ๊ก ฟอเรส" (Crooked Forest) ป่าสนโค้งงอพิศวงอันเลื่องที่สร้างความตื่นตาเมื่อได้สัมผัส


ครุ๊ก ฟอเรส (Crooked Forest)

ครุ๊กฟอเรสท์เป็นป่าสนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ท่ามกลางผืนป่าที่เป็นต้นไม้ปกติทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐโปแลนด์ จุดเด่นของป่าสนแห่งนี้อยู่ที่ต้นสนที่มีลักษณะเพี้ยนผิดธรรมชาติทำให้ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงมาก

ต้นสนกว่า 400 ต้นในบริเวณนี้จะมีส่วนลำต้นที่มีลักษณะพร้อมใจกันโค้งงอไปทางทิศเหนือ แตกต่างจากต้นไม้ทั่วไปที่ลำต้นจะตั้งตรงซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเหตุใดจึงมีการโค้งงอในลักษณะนี้ บ้างก็ว่าเป็นฝีมือของช่างไม้ในอดีตที่ต้องการนำไม้ไปทำเฟอร์นิเจอร์

ประวัติของป่าสนโค้งงอเหล่านี้ยังไม่แน่ชัดเสียทีเดียว แต่ก็เชื่อกันว่าน่าจะถูกปลูกขึ้นเมื่อประมาณปี 1930 แต่ไม่ทราบว่าใครคือผู้นำมาปลูกและเพราะเหตุใดต้นสนถึงมีส่วนโค้งงอผิดธรรมชาติเช่นนี้ ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเป็นฝีมือมนุษย์หรือความมหัศจรรย์ของธรรมชาติกันแน่