น้ำตกเต๋อเทียน (Detian Waterfall: 德天瀑布) น้ำตกธรรมชาติที่กว้างที่สุดในทวีปเอเชียและกว้างเป็นอันดับสองของโลก (รองจากน้ำตกไนแองการ่า) ตั้งอยู่บริเวณใจกลางพรมแดนระหว่างจีนกับเวียดนาม ชื่อภาษาเวียดนามว่า "น้ำตกบ่านซก" (Ban Gioc Waterfall) ความสวยของน้ำตกเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาเช้า กลางวันและเย็น


น้ำตกเต๋อเทียน (Detian Waterfall: Ban Gioc Waterfall)
ภาพ: Wang Wenbin Chinese Foreign Ministry spokesperson 汪文斌

น้ำตกเต๋อเทียนมีความกว้างกว่า 200 เมตร ปริมาณการไหลของน้ำอยู่ที่ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ประกอบด้วยน้ำตกหลักจากแม่น้ำกุ้ยชุนในฝั่งจีนและน้ำตกในเวียดนาม ความสูงของน้ำตกจะลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆ ใกล้น้ำตกเต๋อเทียนมีผืนนาขั้นบันไดเขียวชอุ่มจากฝั่งเวียดนามเป็นฉากหลัง

ต้นกำเนิดของน้ำตกเต๋อเทียนมาจากอำเภอชิงสีในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงของจีน ก่อนจะแยกสายโดยไหลเข้าสู่ประเทศเวียดนามและไหลกลับออกมาบรรจบกับแม่น้ำจากจีนบริเวณ "หมู่บ้านเต๋อเทียน" จนกลายเป็นน้ำตกเต๋อเทียนที่มีแนวยาวส่งเสียงกระทบลงสู่ด้านล่าง