เมืองฮาโกเนะ (Hakone: 箱根町) เมืองแห่งขุนเขาและสายน้ำในจังหวัดคานางาวะ ประเทศญี่ปุ่น เมืองฮาโกเนะ (ฮาโกเน่) ขึ้นชื่อในเรื่องธรรมชาติที่สวยงาม มีทะเลสาบทั้งห้าแห่งภูเขาไฟฟูจิที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน


ทะเลสาบฟูจิทั้งห้า (Fuji Five Lakes)
ภาพ: Metropolis Japan

สถานที่ท่องเที่ยวในฮาโกเนะ
• ทะเลสาบฟูจิทั้งห้า: ทะเลสาบห้าแห่งที่เกิดขึ้นหลังการระเบิดของภูเขาไฟฟูจิ ประกอบด้วย ทะเลสาบยามานากะโกะ ทะเลสาบคาวางูจิโกะ ทะเลสาบไซโกะ ทะเลสาบโชจิโกะและทะเลสาบโมโตสุโกะ รอบทะเลสาบมีจุดตั้งแคมป์ จุดตกปลาและรีสอร์ท

• ทะเลสาบอาชิ: ทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟ เรียกอีกชื่อว่า "ทะเลสาบฮาโกเนะ" มีเรือนำเที่ยวที่สร้างเลียนแบบเรือโจรสลัดตะวันตกให้บริการพานักท่องเที่ยวล่องชมทัศนียภาพอันสวยงามจากสองฟากฝั่ง ทะเลสาบอาชิ

• ศาลเจ้าฮาโกเนะ: ศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดของเมือง บริเวณทางเข้าติดแนวชายฝั่งมีโทริอิขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ มีโคมไฟประดับตลอดสองข้างทางนำไปสู่อาคารของศาลเจ้าที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าทึบ ศาลเจ้าฮาโกเน่

• หุบเขาโอวาคุดานิ: พื้นที่รอบปล่องภูเขาไฟที่ยังคงปล่อยความร้อนและแร่กำมะถันจำนวนมากออกมาตลอดเวลา มีกิจกรรมต้มไข่ดำในน้ำพุร้อนซึ่งเต็มไปด้วยแร่กำมะถันโดยเชื่อว่าได้กินไข่ดำหนึ่งฟองจะทำให้มีอายุยืนเจ็ดปี โอวาคุดานิ