จิ่วจ้ายโกว (Jiuzhaigou: 九寨沟) พื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติทางตอนเหนือของมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน อุทยานจิ่วจ้ายโกวเป็นดินแดนแห่งความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์จนได้รับการเปรียบเปรยว่างดงามราวสรวงสวรรค์


จิ่วจ้ายโกว (Jiuzhaigou: 九寨沟)

หุบเขาจิ่วจ้ายโกวตั้งอยู่ที่ความสูงประมาณ 2,000 - 4,700 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ภายในหุบเขามีเทือกเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะ ผืนป่าเขียวครึ้ม ทะเลสาบห้าสีที่เกิดจากแคลเซียมเข้มข้น น้ำตกสูงใหญ่หลายระดับชั้นรูปร่างแปลกตาอลังการและใบไม้หลากสีสัน

จิ่วจ้ายโกว (จิ่วไจ้โกว) อยู่ห่างจากเมืองเฉิงตูไปทางเหนือประมาณ 330 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ราว 720 ตารางกิโลเมตร เคยใช้เป็นฉากหลังในซีรีส์อิงกำลังภายในหลายเรื่อง เช่น มังกรหยก 2006 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี 1992 จากองค์การยูเนสโก

ชื่อ "จิ่วจ้ายโกว" หมายถึง "หุบเขาเก้าหมู่บ้าน" (Nine Village Valley) โดยมาจากหมู่บ้านทิเบตเก้าแห่งที่ตั้งอยู่ในหุบเขา มีตำนานเกี่ยวกับกำเนิดจิ่วจ้ายโกวของชาวทิเบตเล่าสืบต่อกันมาว่า "เทพต้าเก๋อ" กับ "เทพธิดาอู่หนัวเซอม่อ" อาศัยอยู่ในหุบเขา แต่ความรักที่ทั้งสองมีให้กันทำให้เทวดาและเหล่าผู้ทรงศีลเกิดความอิจฉา

วันหนึ่งเทพต้าเก๋อเตรียมนำกระจกวิเศษที่สร้างจากสายลม แสงแดดและเมฆาขาวบริสุทธิ์ไปมอบให้อู่หนัวเซอม่อ แต่ก่อนที่จะมอบให้นาง เหล่าเทวดาที่รู้สึกอิจฉาจึงได้บันดาลให้กระจกวิเศษแตกกระจายออกเป็น 108 ชิ้น แล้วร่วงหล่นลงมากลายเป็นทะเลสาบทั้ง 108 แห่งในอุทยานจิ่วจ้ายโกว