วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple: 金閣寺) วัดนิกายเซนสีทองอร่ามตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองเกียวโต รู้จักกันในนาม "พลับพลาทอง" (Golden Pavilion) แลนด์มาร์คสำคัญของเมืองร่วมกับวัดกินคะคุจิที่สร้างมาเป็นคู่กัน ปรากฏให้เห็นในอนิเมะเรื่อง "อิคคิวซัง" จนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง


วัดคินคาคุจิ (Kinkakuji Temple: 金閣寺)
ภาพ: koichi_k777

วัดคินคะคุจิเป็นส่วนหนึ่งของอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์แห่งเมืองเกียวโตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1994 จากองค์การยูเนสโก ชื่อทางการคือ "วัดโระคุองจิ" (Rokuonji: 鹿苑寺) แต่ส่วนใหญ่จะรู้จักกันในชื่อว่า "คินคะคุจิ" มากกว่า


วัดคินคาคุจิ (Kinkakuji Temple: 金閣寺)

วัดคินคาคุจิสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1397 ปิดทองคำเปลวจนมีสีทองอร่ามงดงาม เดิมใช้เป็นสถานที่พำนักของ "โชกุนอาชิคางะ โยชิมิสึ" (Ashikaga Yoshimitsu) แต่ต่อมากลายมาเป็นวัดในนิกายเซนหลังจากที่ท่านอาชิคางะเสียชีวิตลงเมื่อปี 1408

อาคารหลักของวัดมีสีทองเกือบทั้งหลังตั้งอยู่เหนือสระน้ำใสสะท้อนภาพเหมือนกระจกเงา ลักษณะวัดเป็นอาคารสูง 3 ชั้น แต่ละชั้นมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันไป ชั้นแรกสร้างตามแบบพระราชวังใช้เป็นที่อยู่ของโชกุน ชั้นที่สองสร้างตามแบบบ้านซามูไรใช้เป็นที่พักของซามูไร ส่วนชั้นที่สามสร้างตามแบบวัดในนิกายเซน

ความงดงามของวัดคินคาคุจิอาจเรียกได้ว่าไม่เป็นสองรองใคร แต่เมื่อปี 1950 อาคารดั้งเดิมถูกภิกษุรูปหนึ่งวางเพลิงจนได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ภิกษุรูปนี้เข้ามาบวชเพราะหลงใหลในความงามของวิหารและมีความคิดแหวกแนวว่าตนจะเข้าถึงแก่นแท้ของความงามได้ถ้าหากเผาทำลายวัตถุธาตุแห่งความงามนั้นเสีย

เพลิงไหม้ครั้งนั้นนับเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ที่สุด แต่นอกจากนั้นวัดคินคาคุจิยังเคยได้รับความเสียหายอีกหลายครั้งทั้งจากเพลิงไหม้และผลกระทบจากสงคราม กระทั่งมีการบูรณะวัดครั้งใหญ่ในปี 1955 จนกลับมามีสภาพที่สวยงามอย่างที่เห็นในปัจจุบัน