ไฮไลท์ของการมาเยือนเมืองเบปปุก็คือการชมบ่อทะเลทั้ง 8 แห่งอันเลื่องชื่อโดยหนึ่งในจำนวนนั้นมี "บ่อทะเลเดือด" (Sea Hell) หรือในภาษาญี่ปุ่นว่า "อูมิ จิโกกุ" (Umi Jigoku) บ่อน้ำร้อนสีฟ้าอมเขียวที่ว่ากันว่าเป็นบ่อน้ำร้อนที่สวยที่สุดในบรรดาบ่อน้ำร้อนแปลกในเมืองเบปปุโดยบ่อแห่งนี้จะปล่อยควันสีขาวพวยพุ่งจากรอบบ่ออยู่ตลอดเวลา


บ่อทะเลเดือดเมืองเบปปุ (Sea Hell)

สำหรับบ่อทะเลเดือดแห่งนี้เกิดขึ้นภายหลังการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อราวพันปีก่อน ส่วนน้ำสีฟ้าอมเขียวในบ่อเกิดจากแร่โคบอลต์และแร่ธาตุอีกหลายชนิดที่มีสรรพคุณชั้นยอดในการบำรุงและรักษาโรคผิวหนัง น้ำในบ่อมีอุณหภูมิสูงถึง 98 องศาเซลเซียสซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุก มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นจึงไม่สามารถลงแช่ในบ่อได้ แต่หากนักท่องเที่ยวคิดว่าไปแล้วไม่อยากเสียเที่ยวก็สามารถซื้อผงน้ำแร่ที่เขานำจำหน่ายแทนได้

อย่างที่เกริ่นไปแล้วว่าบ่อทะเลเดือดแห่งนี้เป็นหนึ่งใน "จิโกกุ เมกุริ" (Jigoku Meguri) หรือก็คือ "โปรแกรมทัวร์ขุมนรกทั้ง 8" (Eight Hell Tour) ซึ่งเป็นการเที่ยวชมบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มีลักษณะแปลกแตกต่างกันทั้ง 8 แห่งในเมืองเบปปุ ดังนั้นนอกจากทะเลเดือดแห่งนี้แล้วก็อย่างลืมไปเยือนอีก 7 แห่งที่เหลือด้วยเพื่อจะได้ครบสูตร