วัดหยวนทง (Yuantong Temple: 圆通寺) วัดพุทธในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน วัดหยวนทงได้ชื่อว่าเป็นศาสนสถานแห่งความเคารพศรัทธาที่สำคัญที่สุดจนกลายเป็นสัญลักษณ์ซึ่งจะขาดเสียไม่ได้ในโปรแกรมทัวร์เมืองคุนหมิง


วัดหยวนทง (Yuantong Temple: 圆通寺)
ภาพ: Go Yunnan

วัดหยวนทงมีอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 8 สมัยราชวงศ์ถัง ตัววัดตั้งอยู่บริเวณชายเขาหยวนทงทางตอนเหนือของเมืองคุนหมิง ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง วัดหยวนทงจึงถือเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน

วัดหยวนทงมีฐานะเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนา 3 นิกาย คือ นิกายมหาญาณ (เมียนมา) นิกายหินญาณ (ไทย) และนิกายลามะ (ทิเบต) บริเวณลานวัดจะมีสระมรกตขนาดใหญ่ที่น้ำในสระจะเป็นสีเขียวและมีสะพานข้ามไปยังศาลาแปดเหลี่ยมอันเป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมพันกรและเจ้าแม่กวนอิมหยก

สำหรับวัดที่เห็นกันทั่วไปนั้นวิหารต่างๆจะตั้งอยู่ในระดับที่สูงกว่าทางเข้าขึ้นไป แต่สำหรับวัดหยวนทงแห่งนี้วิหารของวัดจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าทางเข้าเรียกได้ว่าเดินเข้าวัดจากด้านบนเพื่อเข้าชมวิหารด้านล่างเนื่องจากการที่วัดตั้งอยู่ในจุดที่ต่ำกว่าภูเขาและเดิมทีก็ไม่ได้ออกแบบที่นี่ให้เป็นวัดตั้งแต่แรก

แรกเริ่มเดิมทีนั้นวัดหยวนทงเป็นเพียงศาลเจ้าแม่กวนอิมเล็กๆ กระทั่งในสมัยราชวงศ์ถังได้มีการสร้างขยายเพิ่มเติมจนกลายเป็นวัด แต่วัดก็ต้องถูกทำลายลงในสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้มีการบูรณะวัดใหม่โดยยังคงรักษารูปแบบของสถาปัตยกรรมผสมระหว่างหยวนและหมิงเอาไว้