เมืองพูยอ (Buyeo: 부여군) ราชธานีแห่งสุดท้ายของอาณาจักรแพ็กเจ เมืองพูยอตั้งอยู่ในจังหวัดชุงชอง สาธารณรัฐเกาหลี ในอดีตเมืองพูยอเป็นเมืองหลวงของประเทศเมื่อปี 538 ชื่อเดิมว่า "ซาบิ" (Sabi) แต่ความรุ่งเรืองของอาณาจักรจบลงหลังจากอาณาจักรซิลลากับราชวงศ์ถังของจีนร่วมมือกันโจมตีจนอาณาจักรแตกพ่าย


วัดชองนิมซาจิ (Jeongnimsaji Temple: 정림사지)

สถานที่ท่องเที่ยวในพูยอ
• วัดชองนิมซาจิ: วัดตั้งอยู่ท่ามกลางกำแพงเก่าบริเวณใจกลางเมือง บริเวณกลางลานวัดมีพระพุทธรูปหินปางประทับนั่งและเจดีย์หินแกรนิตห้าชั้นสมัยสามอาณาจักร ห่างออกไปไม่ไกลมีพิพิธภัณฑ์ชองนิมซาจิ ภายในมีแบบจำลองวัดและสมบัติที่ขุดค้นพบบริเวณวัด


พิพิธภัณฑ์แห่งชาติพูยอ (Buyeo National Museum: 국립부여박물관)

• พิพิธภัณฑ์แห่งชาติพูยอ: สถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุล้ำค่าและแบบจำลองวิถีชีวิตของชาวเมืองพูยอตั้งแต่การก่อตั้งอาณาจักรแพ็กเจ บางชิ้นเป็นสมบัติประจำชาติ สำหรับพิพิธภัณฑ์สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1929 ตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยแพ็กเจซึ่งญี่ปุ่นเคยรับรูปแบบสถาปัตยกรรมไปใช้

• ป้อมพูโซซานซอง: ป้อมปราการโบราณตั้งอยู่บนเนินเขา ในอดีตถูกใช้เป็นสถานที่พักของกษัตริย์ในสมัยแพ็กเจ ภายในบริเวณป้อมมีศาลา พระตำหนัก ศาลเจ้า ล้อมรอบด้วยกำแพงโบราณที่ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์สะท้อนถึงวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองในอดีต ป้อมพูโซซานซอง

• สระกุงนัมจี: สระน้ำเทียมแห่งแรกของเกาหลีตั้งอยู่ในสวนซอดอง ชื่อสระกุงนัมจีถูกตั้งตามพงศาวดารสามก๊กของเกาหลี หมายถึง "สระน้ำทางใต้ของพระราชวัง" สร้างในรัชศกที่ 35 ของพระเจ้ามูด้วยการขุดสระบริเวณใต้ของพระราชวัง สระกุงนัมจี


ศูนย์วัฒนธรรมแพ็กเจ (Baekje Cultural Land: 백제문화단지)
ภาพ: Baekje Cultural Land

• ศูนย์วัฒนธรรมแพ็กเจ: ศูนย์ส่งเสริมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมขนาดใหญ่ที่สุดในเกาหลี สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์สมัยอาณาจักรแพ็กเจ ภายในจัดแสดงสถาปัตยกรรมเลียนแบบวิถีชีวิตของชาวแพ็กเจ เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีส์และภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์หลายเรื่อง