หมู่บ้านโบราณของเกาหลีที่ได้รับการอนุรักษณ์รูปแบบจากสมัยอดีตเอาไว้วันนี้มารู้จักกับ "หมู่บ้านฮาฮเว" (Hahoe Folk Village: 안동하회마을) หมู่บ้านเล็กๆทางตะวันตกเฉียงใต้ในเมืองอันดง ภายในหมู่บ้านมีสถาปัตยกรรมโบราณและวิถีชีวิตตามแบบสมัยราชวงศ์โชซอน


หมู่บ้านฮาฮเว (Hahoe Folk Village: 안동하회마을)
ภาพ: Korean beauty

บ้านโบราณแต่ละหลังในฮาฮเวมีอายุนับร้อยปี ตัวบ้านสร้างขึ้นจากหิน ดินเผาและไม้ หลังคามุงด้วยกระเบื้องหรือฟาง มีหน้าผาสูงและแม่น้ำนักดงกังไหลผ่านทางด้านตะวันตก ในอดีตฮาฮเวเป็นที่อยู่ของนักบวชในลัทธิขงจื๊อและเหล่าขุนนางขั้นสูงในราชสำนักจึงไม่น่าแปลกจีที่จะเห็นบ้านบางหลังดูโอ่อ่ากว่าหลังทั่วไปนัก

หมู่บ้านฮาฮเวได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมร่วมกับหมู่บ้านยางดอง (Yangdong) ในปี 2010 จากองค์การยูเนสโก นับเป็นหมู่บ้านมรดกโลกอีกหนึ่งแห่งที่ยังคงมีผู้คนอาศัยอยู่จริงโดยที่บ้านบางหลังถูกดัดแปลงไว้สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว บ้างเปิดเป็นร้านขายสินค้าที่ระลึก แต่ก็ยังคงรักษากลิ่นไอความเป็นหมู่บ้านโบราณไว้อย่างดีเยี่ยม

นอกจากความเก่าแก่แบบคลาสสิกของบ้านที่ตั้งอยู่ภายใน หมู่บ้านฮาฮเวยังมีอีกหนึ่งจุดขายที่เป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนนั่นคือ การแสดงระบำหน้ากากซึ่งการแสดงของที่นี่ถือเป็นการแสดงระบำหน้ากากที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดในเกาหลีเลยทีเดียว