เมืองลั่วหยาง (Luoyang: 洛阳市) อดีตเมืองหลวงของจีนตั้งอยู่ทางตะวันออกในมณฑลเหอหนาน เมืองลั่วหยางเจริญสูงสุดในสมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ่ง ในเมืองมีประติมากรรมทางพุทธศาสนาและโบราณสถานอยู่หลายแห่ง


วัดกวนหลิน (Guanlin Temple: 关林庙)
ภาพ: Tuniu

สถานที่ท่องเที่ยวในลั่วหยาง
• วัดกวนหลิน: สถานที่ฝังศีรษะของแม่ทัพกวนอูในยุคสามก๊กที่ได้รับการยกสถานะขึ้นเทียบเท่าเทพเจ้า วัดกวนหลินรู้จักกันในฐานะ "สุสานแม่ทัพกวนอู" สร้างในสมัยจักรพรรดิว่านลี่ ภายในวัดประกอบด้วยโถงนับร้อย ซุ้มประตูหิน แผ่นหินโบราณและหลุมฝังศพ วัดกวนหลิน

• ถ้ำหลงเหมิน: แหล่งอารยธรรมโบราณในยุคที่พุทธศาสนามีความเจริญถึงขีดสุด ถ้ำผาหลงเหมินตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองลงมาทางใต้ราว 12 กิโลเมตร ประติมากรรมถูกสร้างขึ้นเมื่อในช่วงศตวรรษที่ 5-7 โดยเป็นหนึ่งในสามประติมากรรมถ้ำทางพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดของจีน ถ้ำผาหลงเหมิน

• วัดม้าขาว: วัดสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฮั่นเพื่อใช้เป็นสถานที่แปลพระสูตรจากภาษาอินเดียเป็นภาษาจีนครั้งแรก ตามตำนานเล่ากันว่าพระภิกษุสองรูปได้อัญเชิญพระไตรปิฎกจากอินเดียมาบนหลังม้าสีขาว วัดจึงถูกตั้งชื่อว่าวัดม้าขาวเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับเจ้าม้าตัวนั้น วัดม้าขาว

• เขาซงซาน: ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปราว 80 กิโลเมตร ภูเขาซงซานมีรากฐานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ลึกซึ้ง ประกอบด้วยยอดเขา 72 แห่ง ด้านบนเขาเป็นที่ตั้งของอารามหลายแห่ง โดยเฉพาะวัดเส้าหลินที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เขาซงซาน

• วัดเส้าหลิน: แหล่งกำเนิดศิลปะการป้องกันตัวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก วัดเส้าหลินตั้งอยู่บนยอดเขาซงซาน ภายในวัดมีอารามและวิหารหลายแห่ง ที่ด้านหลังวัดมีป่าเจดีย์ซึ่งเป็นสุสานของอดีตเจ้าอาวาสและหลวงจีนอาวุโสระดับปรมาจารย์ที่ได้มรณะภาพลงแล้วตั้งเรียงรายอยู่ วัดเส้าหลิน

• ภูเขาเหลาจุน: ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของผู้เลื่อมใสศรัทธาลัทธิเต๋า ตั้งชื่อตาม "เล่าจื๊อ" นักปราชญ์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยพำนักอยู่ที่ภูเขาแห่งนี้ บนยอดเขามีศาลาหลังคาปิดทองอร่าม ผืนป่าเขียวชอุ่มจะถูกปกคลุมด้วยหิมะและไอหมอกในฤดูหนาว กลายเป็นภาพที่งดงามราวสวรรค์ ภูเขาเหลาจุน