เมืองมัตสึโมโตะ (Matsumoto: 松本市) เมืองใหญ่อันดับสองตั้งอยู่ในแอ่งมัตสึโมโตะ ทางตอนกลางของจังหวัดนางาโนะ ประเทศญี่ปุ่น เมืองมัตสึโมโตะรู้จักกันในฐานะแหล่งปลูกวาซาบิที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น มีปราสาทใหญ่เป็นสัญลักษณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์


ปราสาทมัตสึโมโตะ (Matsumoto Castle)
ภาพ: Matsumoto Castle

สถานที่ท่องเที่ยวในมัตสึโมโตะ
• ปราสาทมัตสึโมโตะ: ปราสาทโบราณตั้งอยู่บนกำแพงล้อมรอบด้วยคูน้ำ สร้างเพื่อใช้เป็นสถานที่หลบภัยและวางยุทธศาสตร์ ปราสาทมัตสึโมโตะเป็นหนึ่งในปราสาทดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุด ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติและเป็นสมบัติสำคัญของชาติ ปราสาทมัตสึโมโตะ


พิพิธภัณฑ์กาลเวลามัตสึโมโตะ (Matsumoto Timepiece Museum)
ภาพ: Mitsuboshi Kaidou

• พิพิธภัณฑ์กาลเวลามัตสึโมโตะ: พิพิธภัณฑ์กาลตั้งอยู่ตรงหัวมุมอาคาร สร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษานาฬิกาเนื่องจากในอดีตที่นี่ได้รับนาฬิกาจำนวนมากมาจากผู้คนในเมืองจนไม่มีที่เก็บ ด้านหน้ามีนาฬิกาลูกตุ้มที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ภายในจัดแสดงนาฬิกาโบราณทั้งแบบตะวันตกและแบบญี่ปุ่นกว่า 300 เรือน โดยทุกเรือนยังคงสามารถใช้งานได้


พิพิธภัณฑ์โรงเรียนไคจิ (Kaichi School Museum)
ภาพ: Thousand Wonders

• พิพิธภัณฑ์โรงเรียนไคจิ: พิพิธภัณฑ์ดัดแปลงจากอาคารของโรงเรียนไคจิซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนยุคแรกๆของญี่ปุ่น อาคารเรียนสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นผสมผสานกับวัฒนธรรมตะวันตก ต่อมาในปี 1965 ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ ภายในจัดแสดงห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนสมัยอดีตให้ชม


พิพิธภัณฑ์ศิลปะมัตสึโมโตะ (Matsumoto City Museum of Art)
ภาพ: GaijinPot Travel

• พิพิธภัณฑ์ศิลปะมัตสึโมโตะ: พิพิธภัณฑ์จัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินฝีมือดีชาวเมืองมัตสึโมโตะและบริเวณใกล้เคียง ผลงานส่วนใหญ่ที่จัดแสดงเป็นของศิลปินนาม "ยาโยอิ คุซามะ" (Yayoi Kusama) ผู้ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติในการค้นพบวิธีบำบัดความกลัวโดยการถ่ายทอดออกมาเป็นศิลปะ


ฟาร์มวาซาบิไดโอ (Daio Wasabi Farm)
ภาพ: Tourist in Japan

• ฟาร์มวาซาบิไดโอ: ฟาร์มวาซาบิที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ฟาร์มวาซาบิไดโอตั้งอยู่ในอะซุมิโนะ ที่นี่เป็นแหล่งปลูกวาซาบิที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเยี่ยมชมและเรียนรู้การเพาะพันธุ์วาซาบิคุณภาพดีโดยจะมีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวาซาบิให้ได้ลิ้มลอง อาทิเครื่องดื่มและไอศกรีม

• คามิโคจิ: หุบเขาส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติในเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ชมทัศนียภาพที่มีความงดงามเป็นพิเศษ คามิโคจิโอบล้อมด้วยเทือกเขาสูงใหญ่และแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงพืชพรรณสัตว์ป่า คงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ คามิโคจิ