เมืองมัตสึชิมะ (Matsushima: 松島町) เมืองหมู่เกาะตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเซ็นไดในจังหวัดมิยางิ เมืองมัตสึชิมะประกอบด้วยเกาะเล็กๆนับร้อยเกาะซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 3 แหล่งท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์งดงามที่สุดของญี่ปุ่น ทั้งแมกไม้และฝูงนกนางนวลที่บินส่งเสียงร้องดังไปทั่วบริเวณสะท้อนให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ


อ่าวมัตสึชิมะ (Matsushima Bay)
ภาพ: Michelin

สถานที่ท่องเที่ยวในมัตสึชิมะ
• อ่าวมัตสึชิมะ: ทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของเมือง บริเวณอ่าวเต็มไปด้วยเกาะรูปร่างแปลกตา บางแห่งมีสถานที่สำคัญตั้งอยู่ด้านบน สามารถชมความงามของอ่าวได้โดยใช้บริการเรือนำเที่ยวที่จะออกบริการทุกๆ 1 ชั่วโมง

• วัดโกะไดโด: วัดขนาดเล็กตั้งอยู่บนเกาะที่ยื่นออกไปบริเวณริมอ่าวมัตสึชิมะ วัดโกะไดโดเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมโมโมยามะที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮขุ วิหารไม้ของวัดจะเปิดให้ชมได้ทุกๆ 33 ปี วัดโกะไดโด

• วัดซุยกันจิ: วัดเซนที่สำคัญที่สุดของมัตสึชิมะ บริเวณทางเข้าวัดมีต้นสนขนาดใหญ่อายุหลายร้อยปีเรียงรายเป็นทางยาวขนาบซ้ายขวา โครงสร้างของวัดปัจจุบันเป็นของใหม่เมื่อปี 1609 วัดซุยกันจิ

• วัดเอนสึอิน: วัดพุทธที่มีความสำคัญอันดับสองรองจากวัดซุยงันจิ วัดเอนสึอินสร้างเพื่อถวายแด่โพธิสัตว์กวนอิม ภายในบริเวณวัดมีสวนสไตล์ญี่ปุ่นและตะวันตกที่ตกแต่งอย่างสวยงาม วัดเอนสึอิน

• เกาะฟุคุอุระ: เกาะแห่งพฤกษาศาสตร์ปกคลุมด้วยด้วยแมกไม้เขียวขจี มีสะพานไม้สีแดงเป็นเส้นทางเข้าตัวเกาะ สะพานได้รับความเสียหายจากซึนามิในปี 2011 แต่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่เรียบร้อย เกาะฟุคุอุระ