ผู่โถวซาน (Mount Putuo: ผู่ถัวซาน: 普陀山) เกาะขนาดเล็กตั้งอยู่บริเวณทะเลตงไห่ทางตะวันออกสุดของประเทศจีน รู้จักกันในฐานะสถานที่สถิตโพธิสัตว์กวนอิม มีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมหนานไห่ความสูง 33 เมตร หล่อจากสำริดสีเหลืองอร่ามยืนตระหง่านเป็นประธานโดยที่ฐานมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมองค์เล็กปางต่างๆนับร้อยองค์


ผู่โถวซาน (Mount Putuo: ผู่ถัวซาน: 普陀山)
ภาพ: Expedia

ผู่โถวซานเป็นหนึ่งในภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาของจีน ครอบคลุมพื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร แม้จะมีสภาพเป็นเกาะแต่มีภูมิทัศน์แบบภูเขาจึงเรียกว่า "ภูเขา" สามารถเข้าถึงได้ทั้งทางบก ทางเรือและทางอากาศ บนเกาะมีวัดตั้งกระจายอยู่หลายแห่ง

หนึ่งในวัดสำคัญมีชื่อว่า "วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป" มีเรื่องเล่าว่าเมื่อครั้งยังไม่บรรลุโพธิสัตว์ เจ้าแม่กวนอิมได้บำเพ็ญอยู่ที่วัดแห่งนี้ ต่อมาชาวญี่ปุ่นได้เชิญท่านไปประเทศญี่ปุ่นโดยจับลงเรือ แต่ท่านกระโดดลงจากเรือทั้งๆที่แล่นออกจากฝั่งแล้วถึงสามครั้ง เมื่อเห็นท่านไม่ยอมจากไปไหนชาวญี่ปุ่นจึงยอมตัดใจ

หลังจากนั้นท่ามจึงได้บรรลุมรรคผลเป็นโพธิสัตว์กวนอิม