อ่าวรีพัลส์เบย์ (Repulse Bay: 浅水湾) ชายหาดที่สวยทางตอนใต้ของเกาะฮ่องกง พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทำให้เป็นสถานที่พักผ่อนยอดนิยมของชาวฮ่องกงโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งรอบชายหาดจะเต็มไปด้วยผู้คนที่มาเยือนจากทั่วทุกสารทิศ


อ่าวรีพัลส์เบย์ (Repulse Bay: 浅水湾)

พื้นที่รอบอ่าวรีพัลส์เบย์เป็นหนึ่งในย่านที่อยู่อาศัยที่แพงที่สุดในโลก ได้ชื่อว่าเป็นอ่าวที่สวยที่สุดในฮ่องกง ชายหาดมีลักษณะโค้งกว้างรูปจันทร์เสี้ยว ผิวน้ำสะอาดตา ตั้งชื่อตามชื่อเรือรบอังกฤษที่เข้ามาจอดรักษาการณ์ในช่วงที่อังกฤษเข้ามาตั้งถิ่นฐานในฮ่องกงเมื่อปี 1841

บริเวณริมหาดมีวัดเจ้าแม่กวนอิมเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของหาดรีพัลส์เบย์ซึ่งชาวฮ่องกงให้ความนับถือกันมาก ด้านหน้ามีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่กับเจ้าแม่ทับทิม (เจ้าแม่ทิ่นเห่า) เทพธิดาแห่งท้องทะเลตั้งอยู่คู่กันโดยหันหน้าออกสู่ทะเลโดยเชื่อว่าจะคอยคุ้มครองผู้คนที่นี่

ไม่ไกลจากวัดมีสะพานโค้งสีแดงที่เรียกว่า "สะพานต่ออายุ" (Longevity Bridge) ชาวฮ่องกงเชื่อกันว่าหากได้เดินข้ามไปครั้งหนึ่งแล้วจะทำให้มีอายุยืนยาวเพิ่มไปอีก 3 ปี ในทางกลับกันหากเดินย้อนหลังกลับอายุก็จะสั้นลงไป 3 ปี