วิถีโบราณที่ได้รับการสืบทอดมาถึงปัจจุบันจนถูกยกให้เป็นมรดกโลกวันนี้เราแนะนำให้รู้จัก "หมู่บ้านชิราคาวาโกะ" (Shirakawago: 白川村) หมู่บ้านโบราณแห่งทาคายาม่าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1995 จากองค์การยูเนสโก


หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawago: 白川村)
ภาพ: Japanへようこそ

หมู่บ้านชิราคาวาโกะตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองทาคายาม่า ภายในบริเวณหมู่บ้านมีบ้านแบบโบราณอยู่ประมาณ 150 หลัง บ้านส่วนใหญ่นั้นยังคงมีเจ้าของอาศัยอยู่ บางหลังเปิดเป็นร้านของสินค้าที่ระลึกของเมือง บางหลังก็เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปพักได้

โครงสร้างของบ้านเป็นแบบโรงนา ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และกว้างประมาณ 10 เมตร หลังคาทำเป็นทรงสามเหลี่ยมลาดเอียง 45 องศา เรียกว่า "กัสโซ่" (Gassho Farmhouse) บนหลังคามุงด้วยหญ้าเพื่อรองรับน้ำหนักของหิมะที่ทับถมกันในช่วงฤดูหนาว

วัสดุที่นำมาสร้างบ้านจะใช้สิ่งที่มาจากธรรมชาติเป็นหลัก ความน่าสนใจอย่างหนึ่งของบ้านอยู่ที่ช่างฝีมือจะก่อสร้างโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวดังที่เราจะเห็นได้จากสถาปัตยกรรมอีกหลายแห่งในญี่ปุ่นซึ่งนับเป็นภูมิปัญญาที่ยอดเยี่ยมของช่างญี่ปุ่นจริงๆ