วัดเบียวโดอิน (Byodoin Temple: 平等院) วัดเก่าแก่ทางพุทธศาสนาตั้งอยู่ในเมืองอุจิ เมืองเล็กๆทางตอนใต้ของเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น


วัดเบียวโดอิน (Byodoin Temple: 平等院)
ภาพ: 地球散歩の旅

วัดเบียวโดอินได้ชื่อว่าเป็นสถานที่อันงดงามดั่งดินแดนบริสุทธิ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1994 ในฐานะส่วนหนึ่งของอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์เกียวโตจากองค์การยูเนสโก

วัดเบียวโดอินมีรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยเฮอัน สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 998 เพื่อใช้เป็นสถานที่พักของ "จิวาระ โนะ มิจินางะ" (Fujiwara no Michinaga) ขุนนางในสมัยเฮอัน

ในเวลาต่อมา "ฟูจิวาระ โนะ โยริมิจิ" (Fujiwara no Yorimichi) บุตรชายของมิจินางะได้เปลี่ยนจากบ้านพักให้กลายเป็นวัด

อาคารหลักของวัดเรียกว่า "หอฟีนิกซ์" (Phoenix Hall) สร้างขึ้นตามความเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของพุทธศาสนา ล้อมรอบด้วยสระน้ำอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปอมิตาภะและสมบัติของชาติ

หอฟีนิกซ์สร้างเสร็จในปี 1053 โดยเป็นอาคารเพียงแห่งเดียวของวัดที่เหลือรอดจากไฟสงครามในช่วงทศวรรษ 1300 ในขณะที่อาคารอื่นๆถูกเผาทำลายไปจนหมด

โครงสร้างของหอฟีนิกซ์ประกอบด้วยห้องโถงตรงกลาง ขนาบข้างด้วยระเบียงสองข้างซ้ายขวาดูเหมือนกับนกที่กำลังสยายปีกเตรียมบิน

ความงดงามของหอฟีนิกซ์ทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นนำไปเป็นแบบพิมพ์ลงบนเหรียญ 10 เยน ขณะที่ในต่างประเทศมีการสร้างวัดเบียวโดอินจำลองขึ้นที่เกาะโออาสในมลรัฐฮาวาย