ไม่บ่อยนักที่เราจะได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำคัญในเกาหลีเหนือ แต่ในบทความนี้เราจะขอแนะนำให้ได้รู้จักกับเมืองสำคัญเมืองหนึ่งนั่นก็คือ "เมืองแกซอง" (Kaesong: 개성시) เมืองโบราณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชาติเกาหลี


สถาบันซองกยองกวาน

ย้อนกลับไปในอดีตเมื่อสมัยราชวงศ์โครยอ เมืองแกซองได้รับการสถาปนาเป็นเมืองหลวงในปี 919 ซึ่งคำว่าโครยอนี่เองที่เป็นต้นกำเนิดของคำว่า "โคเรีย" (Korea) ที่หมายถึงชาติเกาหลีนั่นเอง


สุสานกษัตริย์คงมิน (Tomb of King Kongmin)

เมืองแกซองเคยตกอยู่ใต้การครอบครองของเกาหลีใต้เมื่อครั้งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่การปะทะกันของอดีตพี่น้องร่วมชาติในสงครามเกาหลีทำให้เมืองแกซองกลายมาเป็นกรรมสิทธิ์ของเกาหลีเหนือจวบจนปัจจุบัน


ซากกำแพงป้อมปราการมันวอลแด (Manwoldae)

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2013 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนสถานที่สำคัญ 12 แห่งในแกซองเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในฐานะส่วนหนึ่งของเมืองที่แสดงถึงคุณค่าอันโดเด่นทั้งด้านการเมืองการปกครอง วัฒนธรรม ปรัชญาและจิตวิญญาณที่เป็นหนึ่งเดียวกัน


ประตูนัมแด (Namdae Gate)

ในบรรดาสถานที่สำคัญที่ได้ขึ้นทะเบียนประกอบไปด้วยสุสานกษัตริย์คงมิน (Tomb of King Kongmin) ซากกำแพงป้อมปราการมันวอลแด (Manwoldae) สถาบันซองกยองกวาน (Songkyongkwan Academy) ประตูนัมแด (Namdae Gate) และอนุสรณ์สถานอื่นๆอีกรวม 12 แห่ง