หินแต่งงานเมโอโตะ อิวะ (Meoto Iwa: 夫婦岩) หินคู่รักตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลในเมืองฟุตามิ ส่วนหนึ่งของเมืองอิเสะ จังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น


หินแต่งงานเมโอโตะ อิวะ (Meoto Iwa: 夫婦岩)
ภาพ: 観光三重

หินคู่ศักดิ์สิทธิ์เมโอโตะอิวะถูกเชื่อมโยงเข้าหากันด้วยเชือกที่เรียกว่า "ชิเมะนาวะ" เสมือนด้ายมงคลบนศีรษะของบ่าวสาวในพิธีแต่งงานโดยจะมีพิธีเปลี่ยนเชือกปีละ 3 ครั้ง

หินก้อนใหญ่เป็นสัญลักษณ์เพศชาย เรียกว่า "อิซานางิ" ด้านบนมีโทริอิขนาดเล็ก ส่วนหินก้อนเล็กเป็นสัญลักษณ์เพศหญิง เรียกว่า "อิซานามิ"

ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าหินทั้งสองก้อนเป็นตัวแทนของสามีภรรยา โดยอิซานางิและอิซานามิเป็นบรรพบุรุษของเทพเจ้าทั้งมวลตามตำนานลัทธิชินโต

บนชายฝั่งมีรูปปั้นกบเทพเจ้าให้ลูบของพร ใกล้กันมี "ศาลเจ้าฟุตามิ โอคิทามะ" ศาลเจ้าเล็กๆริมฝั่งในเขตฟุตามิซึ่งอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งเมืองอิเสะ