เมืองโอตารุ (Otaru: 小樽市) เมืองท่าเล็กๆติดชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เมืองโอตารุเป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารทะเลที่มีคุณภาพและเป็นเมืองท่าที่สำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


คลองโอตารุ (Otaru Canal: 小樽運河)
ภาพ: Wide World Trips

สถานที่ท่องเที่ยวในโอตารุ
• คลองโอตารุ: คลองสายโรแมนติกขนาบข้างด้วยโกดังเก่าที่ดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์และร้านค้า คลองได้รับการดูแลอย่างดี น้ำในคลองมีความใสสะอาดสะท้อนเงาทิวทัศน์จนต้องมีการบันทึกภาพเก็บเอาไว้ คลองโอตารุ


พิพิธภัณฑ์เมืองโอตารุ (Otaru City Museum)
ภาพ: BINDAN

• พิพิธภัณฑ์เมืองโอตารุ: สถานที่จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของเมืองโอตารุตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1956 มีทั้งส่วนที่จัดแสดงในอาคารและจัดแสดงอยู่กลางแจ้ง


ถนนซาไกมาจิ โดริ (Sakaimachi Dori Street)
ภาพ: Wide World Trips

• ถนนซาไกมาจิโดริ: ย่านการค้าที่สำคัญของเมือง ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วย้รานจำหน่ายสินค้าที่ระลึก เสื้อผ้า พิพิธภัณฑ์ดนตรีและร้านอาหารที่พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองโอตารุ