เมืองผิงเหยา (Pingyao: 平遥) เมืองเล็กๆตั้งอยู่ใจกลางมณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองผิงเหยามีประวัติยาวนานกว่า 2,700 ปี ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประจำชาติ


เมืองโบราณผิงเหยา (Pingyao Ancient City: 平遥古城)
ภาพ: CGTN

สถานที่ท่องเที่ยวในผิงเหยา
• เมืองโบราณผิงเหยา: เขตเมืองเก่าที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์สภาพบ้านเรือนตามแบบโครงสร้างแบบโบราณเอาไว้ เมืองโบราณผิงเหยาเป็น 1 ใน 4 เมืองโบราณที่สำคัญของจีน ด้านนอกล้อมรอบด้วยวัด ศาลเจ้าและสถาปัตยกรรมโบราณอีกหลายแห่ง


กำแพงเมืองผิงเหยา (City Wall of Pingyao)
ภาพ: Locationscout

• กำแพงเมืองผิงเหยา: กำแพงเมืองโบราณเริ่มสร้างในรัชสมัยพระเจ้าหงอู่แห่งยุคราชวงศ์โจวตะวันตกเพื่อใช้ป้องกันเมืองชั้นในจากการรุกรานของข้าศึก กำแพงได้รับการดูแลอย่างดีสมัยราชวงศ์หมิงและชิงทำให้ยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์

• วัดซวงหลิน: วัดโบราณคู่เมืองผิงเหยา สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่จำนวนมากจากสมัยราชวงศ์ซ่ง หยวน หมิงและชิง วัดซวงหลินสร้างขึ้นครั้งแรกโดยใช้ชื่อว่า "วัดจงตู" แต่เปลี่ยนมาใช้ชื่อ "วัดซวงหลิน" ในสมัยราชวงศ์ซ่ง วัดซวงหลิน