เมืองเซนได (Sendai: 仙台市) เมืองเอกในจังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น เมืองเซนได (เซ็นได) มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ได้รับสมญาว่า "เมืองแห่งต้นไม้" ชื่อเดิมว่า "มัตสึ" (Matsu) แต่เปลี่ยนมาเป็นเซนไดหลังจาก "ดาเตะ มาซามุเนะ" เข้ามาปกครองดินแดนแถบนี้


เมืองเซนได (Sendai: 仙台市)
ภาพ: ママ賃貸

สถานที่ท่องเที่ยวในเซ็นได
• ปราสาทเซ็นได: เศษซากปราสาทบนยอดเขาที่เหลือทิ้งไว้เพียงแนวกำแพงหิน ศาลเจ้าและอนุสาวรีย์ ปราสาทเซนไดสร้างเมื่อปี 1600 ในอดีตเคยใช้เป็นฐานอำนาจที่สำคัญของตระกูลดาเตะ แต่ล่มสลายลงหลังการมาของยุคสมัยใหม่ ปราสาทเซนได

• ศาลเจ้าโอซากิฮาจิมัง: ศาลเจ้าชินโตตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติล้อมรอบ สร้างถวายแด่เทพเจ้าแห่งสงครามผู้คุ้มครองเมืองเซ็นได ศาลเจ้าสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมโมโมยามะ ทางการญี่ปุ่นได้ยกให้เป็นสมบัติประจำชาติชิ้นสำคัญ ศาลเจ้าโอซากิฮาจิมัง


วัดรินโนจิ (Rinnoji Temple)
ภาพ: Gregor Saita

• วัดรินโนจิ: วัดประจำตระกูลตาเตะที่มีความสำคัญมากในอดีต วัดรินโนจิสร้างเมื่อปี 1441 โดยในตอนแรกวัดตั้งอยู่ในจังหวัดฟุกุชิมะ ต่อมาเมื่อดาเตะ มาซามุเนะได้เข้ามาปกครองเมืองเซ็นไดจึงมีคำสั่งให้ย้ายวัดจากฟุกุชิมะมะมาตั้งไว้ในตำแหน่งปัจจุบันนี้

• สุสานซุยโฮเด็ง: สุสานสถานที่ฝังร่าง "ดาเตะ มาซามูเนะ" ไดเมียวคนแรกของตระกูลดาเตะที่เข้ามาปกครองและพัฒนาจนเมืองเซ็นไดมีความเจริญ ใกล้กันมีสุสานทายาทสองรุ่นของมาซามุเนะ ได้แก่ "ดาเตะ ซึนะมุเนะ" (ลูก) และ "ดาเตะ ทาดะมุเนะ" (หลาน) สุสานซุยโฮเด็ง