ญี่ปุ่นได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ แม้จะมีชื่อเสียงในเรื่องอุตสาหกรรมแต่ญี่ปุ่นก็ไม่มองข้ามที่จะให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป วันนี้เราไปรู้จักกับอีกหนึ่งความสมบูรณ์ที่ว่านี้กับอุทยานชิเรโตโกะ


อุทยานแห่งชาติชิเรโตโกะ (Shiretoko National Park)

            อุทยานแห่งชาติชิเรโตโกะ (Shiretoko National Park) ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกาะฮอกไกโดซึ่งเป็นเขตที่ห่างไกลจากตัวเมืองมาก ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติทำให้ชิเรโตโกะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี 2005 จากองค์การยูเนสโกในฐานะส่วนหนึ่งบนพื้นที่คาบสมุทรชิเรโตโกะ


เขาเราสุดาเกะ (Rausudake) / ชิเรโตโกะ (Shiretoko National Park)

            อาณาบริเวณกว้างขวางของชิเรโตโกะประกอบไปด้วยทะเล ผืนป่าเขียวขจีและภูเขาโดยมียอดเขาเราสุดาเกะ (Rausudake) เป็นจุดที่สูงที่สุดในเขตอุทยานด้วยความสูง 1,600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล คำว่า “ชิเรโตโกะ” (Shiretoko) ในภาษาของชาวไอนุหมายถึง “ดินแดนสุดขอบโลก” (End of mother Earth) ลักษณะเป็นแหลมที่ยื่นออกไปกลางทะเลเป็นระยะทางราว 70 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 390 ตารางกิโลเมตร ที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลากหลายสายพันธุ์รวมทั้งหมีสีน้ำตาลซึ่งหาได้ยาก