วัดซงจ้านหลิน (Songzanlin Monastery: 松赞林寺) วัดทิเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน วัดซงจ้านหลินเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของชาวทิเบตในแชงกรีล่า รู้จักในฐานะ "พิพิธภัณฑ์ศิลปะทิเบต" สร้างในสมัยลามะองค์ที่ 5 ตรงกับปี 1679 และเสร็จสมบูรณ์ในอีก 2 ปีต่อมา


วัดซงจ้านหลิน (Songzanlin Monastery: 松赞林寺)
ภาพ: China Highlights

วัดซงจ้านหลินตั้งอยู่บนเนินเขาที่ความสูง 3,300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ห่างจากตัวเมืองแชงกรีล่าไปทางเหนือราว 7.5 กิโลเมตร โครงสร้างของวัดจำลองแบบมาจากพระราชวังโปตาลาในกรุงลาซาโดยมีขนาดเล็กกว่าจึงถูกเรียกว่า "พระราชวังโปตาลาน้อย" (The Little Potala Palace) แต่มีความงดงามไม่แพ้กัน

วัดซงจ้านหลินมีชื่อเรียกชื่อว่า "วัดกุ้ยหัว" (Guihua Monastery) วิหารหลังใหญ่ตรงกลางล้อมรอบด้วยวิหารเล็ก 8 ทิศ เหมือนกับดอกบัวแปดกลีบเป็นสถานที่เก็บสมบัติมากมายรวมทั้งพระคัมภีร์ทิเบตโบราณ พระพุทธรูปทองคำ ตะเกียงทอง ฯลฯ ซึ่งทุกชิ้นล้วนเป็นของมีค่าที่ไม่สามารถหามาทดแทนได้

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการไปเยือนวัดซงจ้านหลินอยู่ในฤดูร้อน โดยทางวัดมีกฎที่เข้มงวดซึ่งปกติแล้วทางจะไม่อนุญาตให้มีการถ่ายภาพด้านในเพราะแสงแฟลชอาจส่งผลกระทบต่อจิตกรกรรมฝาหนัง ดังนั้นหากอนุญาตให้ถ่ายภาพได้จะทำให้ยากแก่การควบคุมนักท่องเที่ยวรายอื่นๆ