เมืองซูวอน (Suwon: 수원시) เมืองเอกของจังหวัดคยองกี สาธารณรัฐเกาหลี เมืองซูวอนอยู่ห่างจากกรุงโซลลงมาทางใต้ราว 30 กิโลเมตร ได้ชื่อว่าเป็นเมืองป้อมปราการที่เต็มไปด้วยกลิ่นไอของวัฒนธรรมเกาหลีแบบโบราณ แม้จะมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมไปมากแล้ว


เมืองซูวอน (Suwon: 수원시)
ภาพ: Eco Business

ป้อมปราการฮวาซอง (Hwaseong Fortress)
• ป้อมปราการสัญลักษณ์ของเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ป้อมฮวาซองสร้างในสมัยราชวงศ์โชซอน แนวกำแพงหินและป้อมปราการตั้งอยู่ตามไหล่เขาล้อมรอบเป็นแนวยาวเพื่อทำหน้าที่ปกป้องสุสานของเจ้าชายรัชทายาทซาโด ป้อมปราการฮวาซอง


ประตูฮวาฮงมุน (Hwahongmun Gate: 화홍문)
ภาพ: 수원시청

ประตูฮวาฮงมุน (Hwahongmun Gate: 화홍문)
• ประตูน้ำทางด้านเหนือของป้อมฮวาซอง ประตูฮวามุนทำหน้าที่ควบคุมการไหลของสายน้ำจากลำธารซูวอนที่ไหลผ่านป้อมฮวาซอง ประตูน้ำประกอบด้วยประตูน้ำโค้งเจ็ดบานที่มีขนาดต่างกันโดยในฤดูหนาวสายน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็ง